Skola24

Telefonnumret för sjukanmälan är: 0515 - 777 000


Vi använder oss av ett system som heter Telefon24. Detta är en automatiserad telefontjänst i Skola24 där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt/dina barn till skolan. Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Frånvaroanmälan på telefon kan, förutom svenska, göras på följande språk:

0515-777 001 Engelska
0515-777 002 Arabiska
0515-777 003 Somaliska
0515-777 004 Pashto
0515-777 005 Albanska


Vid insjuknande under skoldagen skall eleven göra anmälan till skolsköterskan eller receptionen.

Om elev på grund av sjukdom är borta från skolan mer än en vecka skall hon/han besöka skolsköterskan omedelbart efter återkomsten till skolan.

Skola24 Mobilapp (för föräldrar)
Aktivering av Skola24 MobilApp

I Skola24 MobilApp kan du som förälder lämna frånvaro för ditt barn. 
Om du redan har skapat ett konto på Skola24 med din aktiveringskod 
som du fick vid terminstarten HT16 använder du samma inloggningsuppgifter i Appen. 

Om du inte har aktiverat ett konto på Skola24 gör följande:


2. Välj Aktivera konto för Skola24 MobilApp och följ instruktionerna.