Glasbruksskolan är en kommunal grundskola i Malmö stad

Glasbruksskolans officiella webbsida på malmo.se

Tel: 040-34 92 80

På Glasbruksskolan vill vi:

- ge våra elever goda kunskaper och färdigheter så att de är väl rustade inför framtiden.

- skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en kreativ och stimulerande miljö, som präglas av ömsesidig respekt.

- lära våra elever att ta ansvar och utvecklas i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar.