Skola24


Telefonnumret för sjukanmälan är:

0515 - 777 000

Vi använder oss av ett system som heter Telefon24. Detta är en automatiserad telefontjänst i Skola24 där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt/dina barn till skolan. Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Frånvaroanmälan på telefon kan, förutom svenska, göras på följande språk:


0515-777 001 Engelska

0515-777 002 Arabiska

0515-777 003 Somaliska

0515-777 004 Pashto

0515-777 005 Albanska


Vid insjuknande under skoldagen skall eleven göra anmälan till skolsköterskan eller receptionen.

Om elev på grund av sjukdom är borta från skolan mer än en vecka skall hen besöka skolsköterskan omedelbart efter återkomsten till skolan.